Η Ιερά Σύνοδος καταδικάζει το Κάμα Σούτρα: «Είναι τελετή του Ινδουϊσμού»

You may also like...