Όχι, δεν είχαμε και στο χωριό μας Black Friday αλλά θα θέλαμε.

You may also like...