300  γιλέκα από την προσωπική του συλλογή θα αποστείλει άμεσα στο Παρίσι ο Χρύσανθος Τσουρούλλης

You may also like...