Στο νοσοκομείο ο Χάσικος. Αρνείται να αναπνεύσει σκόνη που δεν είναι κυπριακή

You may also like...