Κυπραία σε κοινωνικό πείραμα μας έκανε όλους περήφανους, “Λάμνε να μεν νευριάσω!”

You may also like...